Описание

БПД ПМ е компания от групата БПД с основна дейност: цялостно управление на строителството и инвестиционните проекти на групата – от инвестиционното намерение до получаване на Разрешението за ползване.
 
Основни функции:

 • Предварително проучване и териториално планиране. 
 • Управление и контрол на проектирането.
  • Координиране по време на одобрението на проекта и получаване на строителни разрешителни. 
  • Изготвяне на бюджети, графици и оценки на рисковете. 
  • Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители. 
  • Управление и контрол на строителството. 
  • Получаване на разрешителни за ползване на нови сгради. 
  • Осигуряване на безпроблемен старт за екипите по Фасилити и Пропърти мениджмънт. 

 
Стандарти:
В нашата работа ние използваме съвременни и иновативни методи в управлението на строителния процес и инвестиционните проекти. Прилагаме високи стандарти и внедряваме иновативни решения, за да постигнем енергийна ефективност, устойчиво развитие и да сертифицираме нашите сгради по стандартите LEED и BREEAM.
 
БПД ПМ Екип
Ние имаме всеотдаен екип с огромен набор от изпълнени проекти, познаване на местния пазар и мрежа от контакти, който инициира, развива и управлява проекти . Част от нашия екип от специалисти са сертифицирани професионалисти по управление на проекти.
 
Нашите квалифицирани професионалисти по проектиране и строителство притежават неповторим опит в изпълнението на висококачествени проекти за строителство „до ключ” за международни клиенти като: Nexans Autoelectric, Equinix, Phoenix и др.
 

Защо БПД ПМ?

 • ние предоставяме набор от услуги по управление на проекти изцяло съобразени с конкретните нужди на нашите клиенти.
 • нашата професионална компетентност обхваща организацията на целия строителен процес – от етапа преди строителството, през тръжната процедура, целия процес на контрол върху строителния процес до успешното му завършване
 • ние предоставяме „дю дилижънс” с финансов, правен и административен анализ
 • ние ръководим, насочваме, координираме и контролираме проекта в сътрудничество с екипа по проектиране, държавния надзор, консултантите и изпълнителите. Този подход довежда до пестене на време, труд и финансов ресурс.
 • проект мениджърите в БПД съкращават периода за развитие при проекти и свеждат до минимум риска от преразходване на средства.
 • ние влагаме съществени мениджърски умения чрез координирането на огромен брой специалисти и гарантираме изпълнението да се извърши в рамките на определените параметри от време, цена и качество.

БПД Бързи факти и цифри

Данни към 31 март 2020 г. Научи повече
2004

Година на основаване

100 млн. евро

Стойност на управляваните активи

11 локации

в които осъществяваме дейност

55 сгради

6.5 години средна възраст

6 действащи

Логистични парка в ключови локации

+100 000 кв.м

Обща отдаваема площ

+400 000 кв.м

Проекти в процес на развитие

+190

Чуждестранни и местни наематели

95%

заетост на нашите обекти

Приходи

85% от наем спрямо 15% от логистика

Инвеститор клас A

Получен от Българското правителство

20 000 палетоместа

На 3 локации (София, Варна, Русе)

Научи повече

Нашите Логистични паркове

Румъния, Западна ЕвропаЗападна ЕвропаСеверна Македония, Албания, АдриатикаГърцияГърция, Егейско мореТурция, АзияАзияУкрайна, РусияРумъния, Украйна, Русияlogistic_map_bpdБПД321София БПД1Варна БПД1Бургас
Пловдив
БПД2Плевен БПД1Банско БПД1Сандански БПД1Русе
Велико Търново
Централен офис & БПД София Юг
1407, София
ул. „Филип Кутев“ № 137
адм. сграда 1, етаж 2
тел.: +359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
БПД София Изток 1588, София
район Панчарево
ул. „Околовръстен път” 454 Б/А
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
БПД Варна 9009, Варна
Западна Промишлена Зона
ул. „Перла“ № 26, адм. сграда A6, етаж 2
Телефон:+359 52 502 035
e-mail: office@bpdplc.com
БПД Русе 7009, Русе
Индустриална Зона Русе
ул. „Слатинска“ № 6
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
БПД Плевен 5800, Плевен
ж.к. „Сторгозия“ № 140
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
Индустриален парк Плевен 5800, Плевен
Ул. „Сторгозия“ № 90
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
Снимки от изграждането на Логистичен Парк София Ринг Научи повече