Логистични паркове

Виж всички

Свободни площи

Виж всички
Град Местоположение Етаж Площ
Палетоместа София София Логистичен парк БПД София Изток I 2 000 кв.м. Научи повече
Офис №23 София БПД София Юг 1 80,00 кв.м. Научи повече
Склад №15 София БПД София Юг 230,00 кв.м. Научи повече
Офис A6-203.3.3 и 203.3.4 Варна Логистичен парк БПД Варна 2 229,91 кв.м. Научи повече
Шоуруум А2 София Логистичен парк БПД София Изток I партер 262,45 кв.м. Научи повече
Снимки от изграждането на Логистичен Парк София Ринг Научи повече