Описание

След влизане във владение, мениджърите по управление на парка и инфраструктурата на БПД поддържат постоянен контакт с клиентите, за да гарантират, че всички системи работят ефективно и те се чувстват комфортно в новите си помещения.
 
БПД ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ Ви предлага:

 • Поддръжка на инфраструктурата и системите.
 • Техническа поддръжка на сградите, оборудването и съоръженията: регулярно, превантивно, профилактично или при възникване на проблем.
 • Дребни ремонти и реконструкция под стриктното съблюдаване на разпоредбите за пожарна защита и здравословни и безопасни условия на труд с цел максимална адаптация към конкретните изисквания на клиентите и ефективна работа.
 • За да покрием максимален брой от рисковете, които може да възникнат по време на наемните взаимоотношения, ние провеждаме строга политика на застраховане.

 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФАСИЛИТИ УСЛУГИ в нашите логистични паркове:

 • 24/7 охрана, контрол на достъпа и видео наблюдение.   
 • Почистване и хигиенизиране на вътрешните и външните площи.
 • Почистване и отстраняване на снега.
 • Озеленяване и поддръжка на закритите и откритите зелени площи, включително и осигуряване на растения и материали.
 • Политика за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници.
 • Отстраняване и превозване на отпадъците.
 • Пест контрол.
 • Поддръжка на ИТ инфраструктура.
 • Периодични проверки и вътрешна отчетност.
 • Измерване и отчитане на консумативите.
 • Комуникация с местните служби и органи.
 • Поддръжка на осветлението. 
 • Поддръжка на вътрешната пътна мрежа.

БПД Бързи факти и цифри

Данни към 31 март 2020 г. Научи повече
2004

Година на основаване

100 млн. евро

Стойност на управляваните активи

11 локации

в които осъществяваме дейност

55 сгради

6.5 години средна възраст

6 действащи

Логистични парка в ключови локации

+100 000 кв.м

Обща отдаваема площ

+400 000 кв.м

Проекти в процес на развитие

+190

Чуждестранни и местни наематели

95%

заетост на нашите обекти

Приходи

85% от наем спрямо 15% от логистика

Инвеститор клас A

Получен от Българското правителство

20 000 палетоместа

На 3 локации (София, Варна, Русе)

Научи повече

Нашите Логистични паркове

Румъния, Западна ЕвропаЗападна ЕвропаСеверна Македония, Албания, АдриатикаГърцияГърция, Егейско мореТурция, АзияАзияУкрайна, РусияРумъния, Украйна, Русияlogistic_map_bpdБПД321София БПД1Варна БПД1Бургас
Пловдив
БПД2Плевен БПД1Банско БПД1Сандански БПД1Русе
Велико Търново
Централен офис & БПД София Юг
1407, София
ул. „Филип Кутев“ № 137
адм. сграда 1, етаж 2
тел.: +359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
БПД София Изток 1588, София
район Панчарево
ул. „Околовръстен път” 454 Б/А
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
БПД Варна 9009, Варна
Западна Промишлена Зона
ул. „Перла“ № 26, адм. сграда A6, етаж 2
Телефон:+359 52 502 035
e-mail: office@bpdplc.com
БПД Русе 7009, Русе
Индустриална Зона Русе
ул. „Слатинска“ № 6
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
БПД Плевен 5800, Плевен
ж.к. „Сторгозия“ № 140
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
Индустриален парк Плевен 5800, Плевен
Ул. „Сторгозия“ № 90
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
Снимки от изграждането на Логистичен Парк София Ринг Научи повече