Град Местоположение Етаж Площ
Шоуруум А3-2 Варна Логистичен парк БПД Варна ниво 1 и 2 160,50 кв.м. Научи повече
Шоуруум А2 София Логистичен парк БПД София Изток I партер 262,45 кв.м. Научи повече
Снимки от изграждането на Логистичен Парк София Ринг Научи повече