Град Местоположение Етаж Площ
Склад №15 София БПД София Юг 230,00 кв.м. Научи повече
Склад А3-2 Варна Логистичен парк БПД Варна 446,58 кв.м. Научи повече
Склад А3-3.2 Варна Логистичен парк БПД Варна 247,80 кв.м. Научи повече
Снимки от изграждането на Логистичен Парк София Ринг Научи повече