Град Местоположение Етаж Площ
Палетоместа Варна Варна Логистичен парк БПД Варна 14 00 кв.м. Научи повече
Палетоместа София София Логистичен парк БПД София Изток I 2 000 кв.м. Научи повече
Палетоместа Русе Русе Логистичен парк БПД Русе 11 000 кв.м. Научи повече
Снимки от изграждането на Логистичен Парк София Ринг Научи повече