Град Местоположение Етаж Площ
Офис №23 София БПД София Юг 1 80,00 кв.м. Научи повече
Офис A1-208 Варна Логистичен парк БПД Варна 2 27,50 кв.м. Научи повече
Офис A6-201.1.4.2 Варна Логистичен парк БПД Варна 2 60,44 кв.м. Научи повече
Офис A6-202.2.2 Варна Логистичен парк БПД Варна 2 143,77 кв.м. Научи повече
Офис A6-202.2.3 Варна Логистичен парк БПД Варна 2 143,42 кв.м. Научи повече
Офис A6-203.3.3 и 203.3.4 Варна Логистичен парк БПД Варна 2 229,91 кв.м. Научи повече
Снимки от изграждането на Логистичен Парк София Ринг Научи повече