25.05.2017 Новини

Обявление от "БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 8" ЕООД

Обявление на „Изграждане на складове,  магазини, офиси  и паркинги“ в поземлен имот с идентификатор 39791.1437.134 по КККР на  с.Кривина,  район Искър,  Столична община,  местност  „Ливадето” 

Обявлението може да бъде изтеглено по-долу

Снимки от изграждането на Логистичен Парк София Ринг Научи повече